Monday, September 21, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 7

อนุสรณ์ ๑๐๘ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๓ วัดระฆังโฆสิตาราม

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts