Monday, September 21, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 13

สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นปลดหนี้ วัดระฆังโฆสิตารามมหาวิหาร คณะ ๒ จัดสร้าง
(มี 2 องค์)

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts