Monday, September 21, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 9

ฉลองอายุครบ ๘๐ ปี พระราชสุวัฒนาภรณ์(ผัน ติสฺสโร) เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕


No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts