Monday, September 21, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 16

สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) คณะ ๕ วัดระฆังโฆสิตาราม หลวงปู่โตปางโปรดสัตว์

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts