Monday, September 21, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 5

ที่ระลึก เสด็จพระราชดำเนิน เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม พฺรหฺมรํสี วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ. ๒๕๑๖

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts