Saturday, October 31, 2009

เหรียญพระเกจิของข้าพเจ้า : เหรียญ หลวงพ่อเกษม เขมโกรุ่นสร้างอนุสาวรีย์นเรศวร มหาพุทธาภิเษก สุสานไตรลักษณ์ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๖

My Amulet : Luang Pho Kasem Khemako, Susan Trai Rat,Lampang

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts