Monday, September 21, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 1

สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พฺรหฺมรํสี พุทธคุณ บารมี พุทธาภิเษก ๑๗ เมษายน ๒๕๔๐ วัดระฆังโฆสิตาราม

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts