Monday, September 21, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 10

อนุสรณ์ ๑๑๘ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๓
(เป็นเนื้อผง 6,เนื้อโลหะ 1)

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts