Monday, September 21, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 18

วัดระฆังโฆสิตาราม งานฌาปนกิจศพ คุณแม่ลั้ง หมื่นสุนทร ณ เมรุวัดใหญ่โพธิ์หัก ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๓

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts