Monday, September 21, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 22
พระผงสมเด็จวัดระฆัง รุ่นเสาร์ ๕ ๕ พ.ค. ๒๕๓๙ งานเกษียณอายุราชการ นายเฉลิม สุวรรณคณารักษ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts