Monday, September 21, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 11

สมเด็จอริยทรัพย์ ปิยปุณยศักดิ์ พิธีมหาพุทธาภิเษก วัดระฆังโฆสิตาราม ๒๓ ตุลาคม ๓๕
(เป็นเนื้อผง 2, เนื้อโลหะ 1)


No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts