Monday, September 21, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 21

สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) ที่ระลึก ในการทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี ๒๕๔๙ ณ วัดระฆังโฆสิตาราม(คณะ ๕) ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๙

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts