Monday, September 21, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 20

พระสมเด็จปิลันธ์ พิธีมหาพุทธาภิเษก ๒๒ มิ.ย. ๓๘ วัดระฆังโฆสิตาราม

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts