Monday, September 21, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 8

สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พฺรหฺมรํสี ที่ระลึกในการทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี ๒๕๔๙ ณ วัดระฆังโฆสิตาราม(คณะ ๒) ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๙
(เนื้อผง 1,เนื้อโลหะ 11)


No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts