Monday, September 21, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 14

มุทิตา พระครูวิมลธรรมธาดา (สวง ยุตฺตธมฺโม) วัดระฆังโฆสิตาราม ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐
(กล่องเนื้อดิน 1 องค์,กล่องเนื้อดินพิมพ์นูน 2 องค์ 3 กล่อง,กล่องเนื้อผง และโลหะ 2 องค์)

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts