Monday, September 21, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 3

อนุสรณ์ ๑๒๒ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๓
(เป็นเนื้อผง 1,เนื้อโลหะ 1)

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts