Thursday, October 15, 2009

จตุคาม-รามเทพ ของข้าพเจ้า : องค์ที่ ๖พระเทวราชโพธิสัตว์ จตุคามรามเทพ รุ่นสามเสือกลับใจ มีโชค มีชัย มีไว้ไม่จน วัตถุประสงค์ในการหาทุนทรัพย์ สร้างตึกสงฆ์อาพาธงบประมาณการสร้าง ๒๙๐ ล้าน วัดศรีนวลธรรมวิมล กทม.
(มี ๒ องค์ แต่ต่างสี)

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts