Monday, September 21, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 28

สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) (เหรียญคล้องคอ) สตรีวัดระฆัง มินิมาราธอน ๒๓ ม.ค. ๔๘


No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts