Monday, September 21, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 4

อนุสรณ์ ๑๑๘ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๓
(เนื้อผง 7(องค์ใหญ่ 6 องค์เล็ก 1),เนื้อโลหะ 1)

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts