Wednesday, July 21, 2010

เหรียญพระเกจิของข้าพเจ้า : เหรียญพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ลักษณะเหรียญโลหะรมดำ
Phra Borommathat Chomthong Worawihan
Chiangmai

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts