Monday, September 21, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 12

ฉลองชนมายุ ๘๔ ปี พระเทพประสิทธิคุณ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๙ วัดระฆังโฆสิตาราม
(ในกล่องมี เนื้อผง 1,เนื้อโลหะ 1)


No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts