Wednesday, October 7, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 38


สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) รุ่นเสาร์ห้า วัดระฆังโฆสิตาราม ๒๓ มีนาคม ๒๕๓๙
(มี ๒ องค์)

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts