Thursday, October 15, 2009

จตุคาม-รามเทพ ของข้าพเจ้า : องค์ที่ ๕องค์จตุคามรามเทพ หลวงพ่อพระพุทธโสธร พุทธาภิเษก ๕ พิธี ๕ จังหวัด รุ่น มหามงคลรัตนเศรษฐี มวลสาร พุทธา-เทวา-สมโภช ๑๗ มี.ค. ๕๐ วัดธารพูด อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts