Tuesday, October 6, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 33สมเด็จพระพุฒจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คณะ ๒ วัดระฆังโฆสิตาราม
(มี 1 องค์)

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts