Thursday, October 15, 2009

จตุคาม-รามเทพ ของข้าพเจ้า : องค์ที่ ๑๑องค์จตุคามรามเทพ รุ่น มหาลาภ หลวงพ่อสำเภา(ยกโบสถ์ วัดบางนางเกรง) ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts