Wednesday, October 7, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 37


สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นปลดหนี้ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร คณะ๒ จัดสร้าง

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts