Wednesday, October 7, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 43


สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ นายวัฒนา ศรีสุพรรณดิฐ(อาจารย์จู๊ด) เสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๑

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts