Tuesday, October 6, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 36สมเด็จ(โต พฺรหฺมรํสี) ชินปญฺชรปริตฺต วัดมะพร้าวเตี้ย ๑ พ.ค. ๔๗
(ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด คุณครูสมบัติ คล้ายแจ้ง)

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts